Siste nytt

Decaler til Shell tankvogner, Roco kommer med en sveitsisk reisegodsvogn som gikk i Norge ca. 2 år, vi har laget decaler til denne. Norske padda Cmb 16, Baneservice robeltralle, de som har NMJ G4 kan litrere om til Gklos, Gbkl og Gbkls, og Rps har vi laget til. Og logoene til Bane Nor, Rail Kombi, Railcare, SJ og flere andre

Decal Katalog

Nå er katalogen blitt oppdatert, flere nye decaler er blitt laget, 10 sider er det blitt gjennom årene.

Priser på decaler

Prisene på decaler er kr. 100,- pr. stk Vi sender fraktfritt.

Nye decaler

Vi har følgende nyheter i år, Diesel lok NS 6400 også kalt tulipan lokket, Følgende decaler i pakken 2 nummere av Grenland rail og 1 av Norsk Jernbane drift. Decaler til tankvogn Rjukanbanen, Jeco vogn, Natronlut, Ny logo LKAB. og til Shell tankvogner, Roco kommer med en sveitsisk reisegodsvogn som gikk i Norge ca. 2 år, vi har laget decaler til denne. Norske padda Cmb 16, Baneservice robeltralle, de som har NMJ G4 kan litrere om til Gklos, Gbkl og Gbkls, og Rps har vi laget til. Og logoene til Bane Nor, Rail Kombi, Railcare, SJ og flere andre